mandeni_logo22

Covid-19  |  POPI ACT – POPIA

Emergency Number : 087 285 1153

WhatsApp : 067 427 8636

 • IMISIBENZI IYABONAKALA EMANDENI

  IMISIBENZI IYABONAKALA EMANDENI 20 March 2024 - Ungqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana kanye neziNdaba zomDabu, uBongiwe Sithole-Moloi, ebambisene nobuHoli bonke obungaphansi kwesiFunda Ilembe, bavakashele indawo yase Mandeni ngenhloso yokwethula izinhlelo zentuthuko edidiyelwe

 • MANDENI HONOURS CLASS OF 2023 MATRICULANTS – TOP TEN SCHOOLS & TEACHERS AWARDED

  MANDENI HONOURS CLASS OF 2023 MATRICULANTS – TOP TEN SCHOOLS & TEACHERS AWARDED; 101 REGISTRATION BURSARIES CONFERRED 14 FEBRUARY 2024 – Mandeni Local Municipality held its coveted annual Matric Excellence

 • UMASIPALA WASE MANDENI NOHLELO LOKUPHUCULA IMIGWAQO

  UMASIPALA WASE MANDENI NOHLELO LOKUPHUCULA IMIGWAQO Mhlaka 27 kuNtulikazi, 2023, uMasipala wase Mandeni, wethule ngokusemthethweni izithuthi zokwenza umsebenzi wokuphucula imigwaqo yase Makhaya. Ukuthengwa nokwethulwa kwalezizinsiza kulande izikhalo zamalunga omphakathi ezindaweni

 • SIBUYISA ISINTU EMNTWINI OMNYAMA

  SIBUYISA ISINTU EMNTWINI OMNYAMA Mhlaka 25 KuMandulo, 2022, i-Brighton Shandu Entertainment ngokubambisana no Masipala wase Mandeni basingathe ngempumelelo umcimbi wokubungaza ubuntu bethu siyindlu emnyama owaziwa nge Sibuyisa Isintu Emtwini Omnyama

 • CHAMPIONS CROWNED AT THE 2022 MANDENI MAYORAL CUP

  CHAMPIONS CROWNED AT THE 2022 MANDENI MAYORAL CUP On 16 June 2022, Mandeni Local Municipality, held the final leg of the Mayoral Cup, the two-days programme kicked off on Sunday,

  "I am Mandeni, we love Mandeni"

  Mayor's Corner

  CLLR. TP MDLALOSE

  “2024 is a year of creating synergy in working relations with various sector departments and delivering services that deals directly with the plights of our people”.

  Mandeni Municipality has committed 2024 to a robust community engagement and economic development for our residents. It is a pleasure to once again share with you the progress of our Municipality, as well as the future projects that we wish to implement this year.

  mayor

  Explore Our Departments

  budget office icon

  Budget and Treasury Office

  Acting Chief Financial Officer: Ms Nompumelelo Guzana

  corporate services icon

  Corporate Services

  Director: Mr Vusi Patrick Zulu

  MFMA REPORTS

  Upcoming Events
  Stay tuned as we unveil the full details of our upcoming events, complete with dates, venues and ticketing information.
  Latest News
  Report Fraud & Corruption

  Report fraud, corruption, theft, maladministration or any other dishonest activities of a similar nature.

  Anti-Corruption Number : 0800 204 205

  Tip Offs : Tollfree Number 0800 204 205
  iLembe@tip-offs.com/www.tip-offs.com